TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGÀY SÁCH VIỆT NAM

Thực hiện công văn số 2214 /SGD -ĐT ngày 16/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc Tổng kết 5 nămNgày sách Việt Nam tại các trường Tiểu học, THCS. Thực hiện công văn số 131/PGD-ĐT ngày 19/10/2018…