Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Giảm tải ở số tiết, số môn, nội dung và phương pháp Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm…
NGÀY SÁCH VIỆT NAM – NĂM 2017

NGÀY SÁCH VIỆT NAM – NĂM 2017

1. Công tác chỉ đạo. Thực hiện kế hoạch số 585/KH-SGD ĐTngày 29/ 03/ 2016 của Sở giáo dục – Đào tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2017, Căn cứ công văn số 95 /PGD-ĐT ngày…
Nên làm gì khi con chuẩn bị vào lớp 1

Nên làm gì khi con chuẩn bị vào lớp 1

Lâu nay, ngành giáo dục và đào tạo đã có chủ trương không cho trẻ mẫu giáo 5, 6 tuổi học trước chương trình lớp 1. Ở trường mầm non, nhà trường chỉ cho trẻ mẫu giáo làm quen…