Kế hoạchTriển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1024/SGDĐT ngày 31 tháng 05 năm 2018 về Kế hoạch triển khai tháng hoành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành manh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.
Để thực hiện có hiệu quả quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và thế giới công nghệ số hiện nay.
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đảm bảo thực hiện tốt quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số.
2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
3. Tổ chức phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn.
4. Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.
5. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; gắn với các sự kiện khác tạo hiệu ứng truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
II. NỘI DUNG
1.Thời gian tổ chức Tháng hành động vì trẻ em: từ ngày 01 đến ngày 30/6/2018.
2. Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”
3. Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông
Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số..
Công nghệ số – thông tin và tri thức lành mạnh, an toàn cho trẻ em phát triển.
Sử dụng mạng xã hội vì cuộc sống an toàn lành mạnh của trẻ em.
Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.
Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực xâm hại.
Mùa hè không còn trẻ em đuối nước
Mùa hè an toàn, ỉành mạnh cho mọi trẻ em.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động truyền thông Tháng hành động
Truyền thông về Luật trẻ em; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ, nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm; Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các chương trình, kế hoạch có liên quan.
Tổ chức các hoạt động truyền thông tại nhà trường về bảo vệ trẻ em, thông tin, tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Sử dụng mạng xã hội và các kênh thông tin, truyền thông phổ biến khác để đăng tải các khẩu hiện, thông điệp, thông tin, tài liệu…. về đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; kiến thức, kỹ năng, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp cận và sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.
Đăng tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên trang website của nhà trường; gửi tin bài về Phòng GDĐT để nộp Sở GD&ĐT đăng tải trên website của Sở.
Biểu dương những gương điển hình và điểm sáng trong công tác phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; vận động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân là trẻ em bị xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích đuối nước và tai nạn giao thông; tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em miền núi, trẻ dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức diễn đàn trẻ em
Tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp với chủ đề: “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” để trẻ em thảo luận, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến xây dựng cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số.
3. Hoạt động kỳ nghĩ hè an toàn, lành mạnh
Thực hiện Mùa hè an toàn cho trẻ em”; tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong kỳ nghỉ hè cho trẻ em;
Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích.
Tổ chức hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các hoạt động tại phương để trẻ em học các kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn.
Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuôi nước, tai nạn giao thông đê có biện pháp chủ động phòng, ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, mùa mưa bão.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào
Phối hợp với các Phòng Lao động – TBXH tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, lúc 7h30 ngày 29/05/2018, tại Hội trường UBND huyện
Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt “Mùa hè an toàn” cho các em học sinh.
Phối hợp với các ban ngành liên quan có kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích.
Hướng dẫn các đơn vị tổ chức các điểm vui chơi an toàn, lành mạnh, bố ích cho trẻ em đặc biệt là trong dịp nghỉ hè.
Hướng dẫn lồng ghép tổ chức tốt công tác tuyên truyền, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có sự chủ động, phối hợp với địa phương phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè.
Viết và đăng tin bài về hoạt động triển khai Thánh hành động vì trẻ em năm 2018 trên trang website của Phòng GDĐT.
2. Các trường
Tham gia dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Thực hiện tốt “Mùa hè an toàn” cho các em học sinh.
Tổ chức tốt việc bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương và nhận học sinh sau khi kết thúc sinh hoạt hè.
Phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh trong kỳ nghỉ hè cho các em.
Tổ chức các lớp dạy bơi (nếu có điều kiện), trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông.
Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các câu lạc bộ, đội, nhóm để trẻ em học các kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn.
Kiểm tra, rà soát kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có sự chủ động, phối hợp với địa phương phòng, ngừa, đảm bảo an toàn tro trẻ em trong kỳ nghỉ hè.
Biểu dương những tâm gương điển hình trong việc tổ chức và thực hiện “Mùa hè an toàn”.
Báo cáo hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 cho Phòng GD&ĐT (qua đ/c Hồ Chí Nghĩa) trước ngày 15/8/2018. Bản mềm gửi qua địa chỉ email: hochinghiaqt@gmail.com.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường lập kế hoạch triển khai và thực hiện