Chào mừng 87 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2017)

Hoạt động thi dua chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2017) của trường TH số 2 Quảng Châu được tổ chức Rầm rộ với nhưng hoạt động thiết thức, giờ dạy tốt, các hoạt dộng văn hoá văn nghệ
20171017_093255

Những Tiết dạy đầy hứng thú
20171017_093214