Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2019 – 2020

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020; Công văn số 2128/SGDĐT-GDTH ngày 29/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2019 – 2020; Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của huyện ủy Quảng Trạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2019 – 2020 như sau:
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của huyện ủy Quảng Trạch về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”.
Co cụm, sáp nhập 1 – 2 điểm trường lẻ về trung tâm để đáp ứng các yêu cầu về thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Triển khai đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch. Quy hoạch tổng thể nhà trường, đặc biệt là khuôn viên.
Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Xây dựng 3- 4 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định CLGD.
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục
Tiếp tục rà soát, bổ sung, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm về cơ cấu để thực hiện dạy học đủ các môn học theo quy định của chương trình, đủ định mức để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
Triển khai bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai CTGDPT 2018 vào năm học 2020-2021.
Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học; dự kiến phân công giáo viên có năng lực dạy học lớp 1 năm học 2020 – 2021 để tập trung bồi dưỡng, đảm bảo 100% giáo viên dạy học lớp 1 theo CTGDPT 2018 được bồi dưỡng trước khi thực hiện nhiệm vụ.
3. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.
Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học; tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa nhà trường; tăng cường giáo dục đạo đức của cán bộ, nhà giáo; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh.
B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Dạy đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, bố trí các môn tự chọn một cách linh hoạt; thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 9 buổi/tuần. Sắp xếp thời khóa biểu khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học; riêng lịch dạy của hiệu trưởng (2 tiết), phó hiệu trưởng (4 tiết) được bố trí linh hoạt trong tuần.
Dạy đúng chương trình, thời khoá biểu; không bớt xén chương trình, bớt xén tiết học, đặc biệt là môn ngoài Toán, TV, Tiếng Anh. Phòng GD&ĐT khảo sát, nhà trường tăng cường dự giờ, khảo sát các môn Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, TN&XH, Khoa học, Lịch sử – Địa lí để làm căn cứ đánh giá chất lượng giáo dục.
Tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; giáo dục an toàn dưới nước trong một số môn học và hoạt động giáo dục một cách hợp lí.
Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư để đảm bảo đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.
2. Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh tiểu học
2.1. Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học
Tiếp tục dạy học theo mô hình trường học mới toàn phần tại 6 đơn vị (TH số 1 Quảng Phú, TH số 2 Quảng Phú, TH Quảng Hợp, TH Quảng Tùng, TH Cảnh Dương, TH số 2 Quảng Hưng). Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn học để bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp nhằm khắc sâu kiến thức, hình thành và phát triển các năng lực, phẩm chất cho học sinh. Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ hoạt động của HĐTQ, các đồ dùng dạy học. Các trường còn lại nhân rộng mức độ 1, tiếp tục nghiên cứu tài liệu “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, học nhóm”; “Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học” giúp cho cán bộ quản lí và giáo viên có thêm những kiến thức và kĩ năng để đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách soạn bài theo định hướng phát huy năng lực người học, trong đó chú trọng kĩ năng tổ chức dạy học theo nhóm để phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, phát triển năng lực tự học cho học sinh. Giám đốc Trung tâm GDTKT chủ động chỉ đạo tổ chức dạy học theo đặc thù, vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục.
Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại Công văn số 2070/BGDĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ GD&ĐT. Các đơn vị có đủ CSVC thì bố trí phòng học mĩ thuật riêng; linh hoạt trong việc sắp xếp thời khoá biểu phù hợp, theo quy định hiện hành. Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tập huấn cho CBQL, giáo viên theo tài liệu “Học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực” của học sinh.
Tiếp tục dạy học Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục.
2.2. Thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Phòng GD&ĐT tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22, đặc biệt là năng lực ra đề kiểm tra định kì theo 4 mức độ.
Giảm mạnh áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học. Quan tâm đánh giá chất lượng, sự tiến bộ học sinh, không tổ chức đánh giá hồ sơ “vở sạch- chữ đẹp”.
Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc. Đối với lớp 1: Thực hiện khảo sát nghiêm túc, không cho học sinh không biết đọc, không biết viết lên lớp. Đối với lớp 5: Phối hợp bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6 giữa các trường TH và THCS trong địa bàn, cụ thể trong từng khâu. Hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm về việc bàn giao chất lượng giáo dục. Đối với các lớp khác (lớp dưới lên lớp trên): Quản lý nhà trường và 2 giáo viên giao, nhận phải chịu trách nhiệm về chất lượng học sinh của lớp mình, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”. Giám đốc TTGDTKT chủ động chỉ đạo việc đánh giá học sinh của trung tâm theo quy định.
Khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc. Không khen thưởng tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
3. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học
3.1. Dạy học tiếng Anh
Tiếp tục dạy học tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh lớp 3,4,5. Khuyến khích dạy tiếng Anh làm quen (2 tiết/tuần) cho học sinh lớp 1,2. Khuyến khích dạy học Tiếng Anh tăng cường (hơn 4 tiết/tuần) cho học sinh các lớp 3,4,5 và dạy tiếng Anh có giáo viên nước ngoài cho học sinh tất cả các khối lớp ở những nơi có nhu cầu tự nguyện của phụ huynh học sinh và đảm bảo về giáo viên, cơ sở vật chất (sau khi được Phòng GD&ĐT thẩm định kế hoạch).
Đa dạng hóa các hoạt động giảng dạy, hoạt động đánh giá học sinh như sử dụng Q&A (hỏi đáp), Observing (quan sát), Review (viết lời bình), Report (báo cáo), Presentation (thuyết trình), Group work, Project….Mỗi học sinh làm một Porfolio (hồ sơ học tập) nhằm giúp giáo viên theo dõi, đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ của học sinh.
Phòng khảo sát chất lượng dạy học tiếng Anh và năng lực ngoại ngữ đầu ra cho học sinh lớp 5. Bài kiểm tra định kỳ được đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết đối với lớp 3,4,5; chú trọng nhiều hơn vào kĩ năng nghe – nói đối với lớp 1,2; đề thi đảm bảo phân loại học sinh theo 3-4 mức độ. Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra lớp 3,4,5; các trường ra đề lớp 1,2. Kiểm tra học kì theo lịch chung toàn huyện.
Tạo các sân chơi, giao lưu tiếng Anh: sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Anh, đọc sách, truyện tiếng Anh; hùng biện tiếng Anh vào giờ sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần; giáo viên đọc chuyện tiếng Anh, tổ chức Trại đọc, CLB tiếng Anh. Khuyến khích tổ chức các giao lưu với các trung tâm ngoại ngữ hoặc mời chuyên gia nước ngoài về nói chuyện với học sinh (nếu có điều kiện).
Tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học về nâng cao năng lực ngôn ngữ và phương pháp dạy học. Tổ chức ít nhất 01 chuyên đề sinh hoạt chuyên môn/cụm/năm học.
Các đơn vị có đủ phòng học cần bố trí phòng dạy tiếng Anh riêng. Các đơn vị có phòng LAB cần phát huy tối đa hiệu quả các các phòng LAB. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phù hợp, hiệu quả. Kiểm tra kỹ sách giáo khoa, đảm bảo có Iseebooks, không sử dụng sách lậu, sách giả.
3.2. Dạy học Tin học.
Tổ chức dạy học môn Tin học cho học sinh lớp 3, 4, 5. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT.
Nhà trường hợp đồng giáo viên dạy tin học, tăng cường đầu tư nâng cấp thiết bị dạy học để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học. Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GD&ĐT, từng bước được chuẩn hóa để tổ chức dạy học Tin học theo CTGDPT 2018 từ năm học 2022 – 2023.
Bố trí phòng học tin và máy tính đảm bảo trung bình 2 em/máy/lớp học. Đối với các trường có nhiều điểm lẻ (TH Quảng Hợp, TH Quảng Đông) cần tích cực tham mưu các cấp có thẩm quyền trong việc mua sắm máy tính, đảm bảo 100% học sinh lớp 3,4,5 đều được thực hành máy tính.
4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật
Đối với giáo dục hòa nhập: Chủ động điều chỉnh linh hoạt về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá và xếp loại cho phù hợp với mỗi đối tượng học sinh theo các văn bản quy định cho trẻ khuyết tật. Chú ý đến sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học phù hợp. Tạo nhóm vòng tay bè bạn để giúp đỡ, chia sẻ với nhau trong học tập và các hoạt động khác. Bố trí chỗ ngồi cho học sinh hợp lí, chú ý động viên, khuyến khích các em học sinh khuyết tật, ra câu hỏi và bài tập vừa phải. Xây dựng hồ sơ học sinh khuyết tật đầy đủ, đảm bảo tính pháp lí. Những học sinh không có hồ sơ khuyết tật thì không cho lên lớp nếu không biết đọc, biết viết. Không đưa học sinh sinh yếu vào đối tượng khuyết tật.
Đối với TTGDTKT: Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở Chương trình giáo dục chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 5715/QĐ-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ động điều chỉnh linh hoạt về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá và xếp loại, xây dựng hồ sơ học sinh. Có kế hoạch tổ chức ngày “Quốc tế người khuyết tật” 3/12 thay thế “Ngày hội học sinh tiểu học”.
5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng, phát triển thư viện
Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện dạy học gắn kết giữa kiến thức được học với cuộc sống; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh: truyền thông về phòng tránh tai nạn bom mìn (riêng 2 đơn vị TH số 1 Quảng Hưng, TH Quảng Phương A giao lưu trên sóng truyền hình); phòng tránh đuối nước (có kế hoạch xây dựng bể bơi trong nhà trường).
Phối hợp với phụ huynh quản lí học sinh, không cho ăn quà vặt không rõ nguồn gốc; phối hợp chính quyền địa phương quản lí các quán gần cổng trường; tuyên truyền không sử dụng rác thải nhựa, bọc vở ni lông. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học (bố trí phòng y tế, thanh lí thuốc cũ, mua sắm dụng cụ mới). Tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông; gáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền của trẻ em; bình đẳng giới v.v…
Thành lập ban hoạt động NGLL do hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm trưởng ban, có phân công phần hành cụ thể. Cuối năm, hiệu trưởng và trưởng ban chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động NGLL. Phòng dự giờ một số hoạt động NGLL và giáo dục KNS để đánh giá chất lượng giáo dục.
Phát huy hiệu quả từ Dự án “Sách hay dành cho học sinh tiểu học”; dự án thư viện CI (TH Quảng Tiến). Giữ vững 8 thư viện Xuất sắc: TH Quảng Đông, TH Quảng Hợp, TH số 1 Quảng Châu, TH Quảng Tùng, TH Cảnh Dương, TH Cảnh Hóa, TH Phù Hoá, TH Quảng Lưu. Các thư viện còn lại đạt thư viện Tiên tiến.
Nghiên cứu, vận dụng triển khai mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 nhằm hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, tự nghiên cứu và phát triển ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học.
Tổ chức hoạt động đọc cho học sinh; đọc trong thư viện, hoạt động trại đọc, viết cảm nhận sách….Tất cả các hoạt động đều lưu minh chứng theo từng hoạt động, theo từng chuẩn (bằng ảnh, VIDEO, bản kế hoạch, kết quả…).
6. Chỉ đạo dạy học 2 buổi/ngày
Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày (9 buổi/tuần) tại 100% trường TH, khối tiểu học của trường TH&THCS, TTGDTKT với thời lượng tối đa 7 tiết học/ngày, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết. Nhà trường chủ động xây dựng thời khoá biểu dạy học 2 buổi/ngày phù hợp, dành buổi chiều thứ 5 để sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, làm công tác phổ cập, tập huấn, triển khai chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên, giao lưu chuyên môn trong cụm v.v…Nghiêm cấm việc tổ chức, bố trí giáo viên làm việc ngoài chuyên môn vào buổi thứ 2/ngày.
Sử dụng phù hợp, có hiệu quả tài liệu “Hướng dẫn em tự ôn luyện Toán” và “Hướng dẫn em tự ôn luyện Tiếng Việt” theo định hướng phát triển năng lực ở buổi 2 trong ngày; không giao bài tập về nhà cho học sinh. Hiệu trưởng hướng dẫn phụ huynh mua sắm tài liệu, sách giáo khoa, chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, vở bài tập; không đưa vào sử dụng các loại sách, vở ngoài quy định, sách lậu, sách có Iseebooks giả (đặc biệt là sách Tiếng Anh, sách Tin học, sách Mĩ thuật).
7. Đổi mới công tác quản lí, phát triển đội ngũ
7.1. Tăng cường kỉ cương, đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học
Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của huyện ủy Quảng Trạch về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”.
Thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học; các quy định tại Công văn số 2976/BGDĐT-KHTC ngày 15/7/2019 về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019 – 2020; Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 02/10/2014 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và các văn bản hướng dẫn khác của Tỉnh, Sở GD&ĐT, UBND huyện, Phòng GD&ĐT. Chỉ được thu các khoản theo quy định, sau khi được UBND xã phê duyệt, Phòng GD&ĐT thẩm định.
Họp HĐSP để quán triệt Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo tại; Công văn số 2569/SGDĐT-CTrTT ngày 13/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc thực hiện về đạo đức nhà giáo. Quán triệt giáo viên không bán sách giáo khoa lậu, sách giả, tài liệu tham khảo ngoài quy định. Không cho người ngoài vào trường học để tiếp thị, mua bán tài liệu, sản phẩm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hàng tháng lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT về dự các cuộc họp HĐSP của nhà trường trong toàn huyện hoặc dự một số dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình, tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần. Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí để hạn chế báo cáo, hội họp. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng kiểm soát thông tin, số liệu trước khi báo cáo. Phòng đưa tiêu chí thông tin báo cáo vào xếp hạng trường học.
7.2. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn dạy lớp 1 năm học 2020 – 2021.
Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/NQ-TW, Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 18/4/2016 của huyện ủy Quảng Trạch về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo lấy đổi mới công tác quản lý giáo dục làm khâu đột phá”.
Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước. Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực quản lí, trước hết là bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, tin học.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
II. DUY TRÌ, CỦNG CỐ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ QUY HOẠCH HỢP LÝ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG, LỚP
1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
Phối hợp với các trường MN và THCS trên địa bàn tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Bố trí lịch, thời gian làm công tác điều tra, làm hồ sơ phổ cập vào thời gian chính khoá trong tuần (chiều thứ 5) do Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng ban, Hiệu phó làm phó ban; Hiệu trưởng không giao khoán công tác PCGDTH-XMC cho hiệu phó hoặc giáo viên, nhân viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo không xếp thi đua những hiệu trưởng không trực tiếp chỉ đạo công tác PCGDTH-XMC, có tên trong thành phần nhưng không tham hội triển khai hoặc hội nghị kiểm tra, tổng kết công tác PCGDTH-XMC của Tỉnh, Huyện.
2. Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường trọng điểm
Phấn đấu tháng 11 năm 2019, nộp hồ sơ KĐCL và CQG 2 đơn vị (TH Phù Hoá, TH Quảng Phương A); tháng 3 năm 2020 nộp hồ sơ KĐCL và CQG các đơn vị (TH Quảng Tiến, TH Quảng Liên, TH Quảng Thạch).
Các đơn vị còn lại phải có giải pháp tích cực, rà soát các chuẩn, đầu tư để nâng cao chất lượng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia thực sự bền vững (các đơn vị như TH Quảng Tùng, TH số 1 Quảng Phú, TH số 1 Quảng Châu…tiếp tục hoàn thiện CSVC, hồ sơ để kiểm tra CQG mức độ 2 khi đủ điều kiện).
Triển khai đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao tại TH Quảng Tùng; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch. Quy hoạch tổng thể các nhà trường, đặc biệt là khuôn viên thoáng đãng, hiện đại, có cây xanh, thảm cỏ.
3. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường
Duy trì 22 trường TH, 1 trường TH và THCS, 1 TTGDTKT với 366 lớp. Duy trì, ổn định 10 điểm trường lẻ (TH Quảng Đông 2 điểm, TH Quảng Hợp 3 điểm, TH số 1 Quảng Xuân 1 điểm, TH Cảnh Hoá 1 điểm, TH Quảng Lưu 1 điểm, TH Quảng Tiến 1 điểm, TH Quảng Thạch 1 điểm).
Co cụm điểm trường Sơn Tùng (TH Quảng Tùng) vào năm 2020.
III. CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC (KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2018/TT-BGDĐT)
1. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình GDPT 2018
1.1. Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học
Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
1.2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng phòng học, thư viện, bể bơi, cải tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp, an toàn đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và sẵn sàng triển khai CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Đặc biệt chú ý điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các điểm trường lẻ (đủ phòng Tin học, tiếng Anh, thư viện, công trình vệ sinh).
2. Tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học
Tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.
Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học. Nhà trường, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập…
Nâng cao số lượng, chất lượng thư viện xuất sắc, thư viện tiên tiến. Tiếp tục xây dựng thư viện theo hướng hiện đại, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với đổi mới dạy học hiện nay và phát huy tốt “tủ sách lớp học”, mô hình “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “lớp học ngoài trời”…., phát triển văn hóa đọc phù hợp với điều kiện thực tế, tránh tình trạng trưng bày, hình thức. Các trường hưởng lợi từ dự án “Làm bạn với sách” cần phát huy hiệu quả của dự án để nâng cao văn hóa đọc trong nhà trường.
3. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1
Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương triển khai kế hoạch tập huấn cho các đối tượng thực hiện CTGDPT 2018; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và ưu tiên cho giáo viên đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện CTGDPT 2018; hướng dẫn giáo viên tham gia tổ chuyên môn cùng xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, nghiệp vụ khi thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.
4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, tập trung vào các tin bài về việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Quán triệt việc sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, có ý nghĩa, có văn hoá, tạo sân chơi bổ ích, là nơi giao lưu học tập, nơi kết nối bạn bè, gia đình, xã hội; không lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; không chia sẻ, like các bài viết sai sự thật, gây hại, thông tin chưa được thẩm định; không đăng bài ảnh có nội dung phản cảm, đăng tâm trạng cá nhân gây nghi ngờ, mất đoàn kết; không bán hàng online trong giờ làm việc.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC
1. Đối với học sinh
– Tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học”.
– Thi Olympic “Tài năng Tiếng Anh” cấp huyện.
– Phối hợp với Báo Nhi Đồng tổ chức thi Festival “Trạng nguyên tiếng Anh” (đã có công văn hướng dẫn).
– Hội khỏe Phù Đổng: cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh.
– Giao lưu truyền thông bom mìn trên sóng truyền hình (TH Quảng Phương A, TH số 1 Quảng Hưng).
2. Đối với giáo viên
– Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
3. Đối với các nhà trường
– Khảo sát đầu vào lớp 6 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.
– Khảo sát chất lượng các môn ngoài Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.
– Xây dựng lá cờ đầu cấp học: TH Quảng Đông.
– Xếp hạng nhà trường để làm cơ sở xem xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân trong năm học.
Trên đây là Hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2019 – 2020 của Phòng GD&ĐT, yêu cầu lãnh đạo nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường và địa phương; tổ chức quản lý và tổ chức các hoạt động nhà trường; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng và địa phương về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học của đơn vị.