NGÀY SÁCH VIỆT NAM – NĂM 2017

1. Công tác chỉ đạo.

Thực hiện kế hoạch số 585/KH-SGD ĐTngày 29/ 03/ 2016 của Sở giáo dục – Đào tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2017,
Căn cứ công văn số 95 /PGD-ĐT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các trường MN, TH, THCS triển khai tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thức 4 năm 2017.
Trường TH số 2 Quảng Châu đã xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần 4 năm 2017.
Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017.
Họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên và tổ chuyên môn để triển khai thực hiện.
Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch ngày trường TH số 2 Qu¶ng Châu tổ chức ‘Ngày Hội đọc sách” với chủ đề “ Sách là người bạn thân thiết” và “ Góp một cuốn sách nhỏ đọc ngàn cuốn sách hay” với mục đích:
– Tôn vinh sách, quảng bá cho văn hoá đọc, bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu: “§äc s¸ch lµ c¸ch häc tèt nhÊt ®Ó cã hiÖu qu¶ trong lao ®éng”.
– Xây dựng tủ sách Thiếu nhi nhà trường ngày càng phong phú,
-Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
-Tạo hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và cộng đồng tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động.
1. Thuận lợi – khó khăn
* Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạocủa BGH nhà trường và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường “Ngày sách Việt Nam” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường,
Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.
Tạo thói quen đọc sách cho CBGVNV và học sinh
* Khó khăn:
– Việc tổ chức “Quên góp sách” có một số ít em chưa tham gia .

1 Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 4

Thực hiện công văn hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Quảng Trạch ngày trường TH số 2 Qu¶ng Châu tổ chức ‘Ngày Hội đọc sách” với chủ đề “ Sách là người bạn thân thiết” và “ Góp một cuốn sách nhỏ đọc ngàn cuốn sách hay” với mục đích:
– Tôn vinh sách, quảng bá cho văn hoá đọc, bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu: “§äc s¸ch lµ c¸ch häc tèt nhÊt ®Ó cã hiÖu qu¶ trong lao ®éng”.
– Xây dựng tủ sách Thiếu nhi nhà trường ngày càng phong phú,
– Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
– Tạo hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và cộng đồng tham gia, qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

2 Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học
-Số chủ đề thực hiện 2
“Sách là người bạn thân thiết”

“Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”

– Số người tham gia( GV, HS) 315
3 Hoạt động quên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.
– Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học. 0
– Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học. 250
– Số lượng sách học sinh quyên góp giúp các trường khó khăn. 0
– Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức. 315
4 Tổ chức tuyên truyền xây dựng thói quen đọc sách
– Số lần tổ chức. 1
– Số người tham gia 315

III. Đánh giá chung

+ Ưu điểm
Số lượng giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tương đối đông. Các em đến thư viện thường xuyên, nhiệt tình, năng nổ và tự giác. Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.
Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CBGVNV, học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.
+ Nhược điểm
Số lượng sách quyên góp được tương đối tuy nhiên nội dung chưa được đa dạng và phong phú.
Một số em tham gia đọc sách, báo còn ồn ào,

IV. Đề xuất, kiến nghị.

nnn

lj

ds

dfdf