CHÂU 2 XỨ QUẢNG

Sân trường rợp bóng cây xanh,
Mái trường ngói đỏ, trong lành tiếng ”thưa”.
Thầy trò học tập say sưa
Châu 2 xứ Quảng nắng mưa sớm chiều.
Một trường nhỏ, một tình yêu
Tim tôi rung động bấy nhiêu có vừa.
Tâm này chẳng ngại nắng mưa
Lo cho em nhỏ biết thưa kính thầy.
Biết lễ phép, biết khoanh tay
Để cho các cháu mai này trò ngoan.
Để cho đất nước vững vàng
Việt Nam một cõi, muôn ngàn tiếng thu.
Sáng tác: Văn Biên